Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe wskazówki zawierają prosty opis tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzacie naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się identyfikować osobiście. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej przeprowadzane jest przez administratora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w zakładce strony internetowej.

Jak zbieramy Państwa dane?

Z jednej strony, sami przekazujecie nam swoje dane osobowe. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko odwiedzicie Państwo naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest zbierana dla zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie macie Państwo prawa w odniesieniu do swoich danych?

Macie Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji o źródle, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w celu uzyskania informacji na ten i inne tematy dotyczące ochrony danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu kontroli.

Mają Państwo również prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w deklaracji o ochronie danych osobowych w rubryce "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych".

Kiedy korzystacie Państwo z naszej strony internetowej, Wasze zachowanie podczas przeglądania strony może być analizowane statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa zachowań związanych z przeglądaniem stron internetowych jest zazwyczaj anonimowa; zachowań związanych z przeglądaniem stron internetowych nie da się przypisać do Państwa. Możecie Państwo nie wyrazić zgody na tę analizę lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższej polityce prywatności.

Możecie Państwo nie wyrazić zgody na tę analizę. O możliwościach zgłoszenia braku zgody poinformujemy Państwa w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzamy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się identyfikować osobiście. Niniejsza deklaracja o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to przeprowadzane.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja przez pocztę elektroniczną) może być narażona na luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówki dotyczące administratora danych

Administratorem danych na tej stronie internetowej jest:

Gerdes Kunststoff-Technik GmbH
Breslauer Str. 2a
32699 Extertal

Telefon: +49 (0) 52 62 940 - 0
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Możecie odwołać swoją zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zasadność prawna przetwarzania danych przeprowadzona do momentu odwołania pozostaje nienaruszona.

Prawo do zgłoszenia zastrzeżenia do gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i do bezpośredniej reklamy ( art. 21 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo w każdej chwili do odmowy przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa konkretnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych, znajduje się w niniejszej polityce prywatności. W przypadku zgłoszenia przez Państwa zastrzeżenia, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i swobodą lub też przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (Prawo sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu bezpośredniej reklamy, mają Państwo prawo w każdej chwili zgłosić brak zgody wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką bezpośrednią reklamą. W przypadku sprzeciwu dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (Prawo sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Proszę skorzystać z formularza Kontakt Ochrona danych osobowych.

Po złożeniu sprzeciwu Państwa dane zostaną usunięte i zachowane w sposób niedostępny.

Prawo do odwołania się do właściwego podmiotu nadzoru

W przypadku naruszenia Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych zainteresowane osoby mają prawo do złożenia skargi do podmiotu nadzorującego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsca stałego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez wpływu na inne administracyjne lub sądowe środki odwoławcze.

Prawo do transferu danych

Mają Państwo prawo do wnioskowania o  udostępnienie własnych danych, które są przez nas automatycznie przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, sobie lub osobom trzecim we właściwym formacie do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

 Kodowanie danych w formacie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje kodowanie danych za pomocą protokołu SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub wnioski, które użytkownik wysyła do nas jako operatora witryny. Połączenie zakodowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, przekazywane nam dane nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie i korekta

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich poprawiania, zablokowania lub usunięcia. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w celu uzyskania informacji na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu można się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych obowiązuje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionują Państwo poprawność przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich weryfikację. Na czas trwania weryfikacji mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

Jeżeli nie używamy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do realizacji, ochrony interesów lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.

Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych, muszą Państwo rozważyć swoje interesy w zestawieniu z naszymi. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu egzekwowania, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Sprzeciwiamy się niniejszym wykorzystywaniu danych kontaktowych, publikowanych w ramach obowiązku publikowania stopki redakcyjnej do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko niepożądanej korespondencji lub wysyłaniu pocztą elektroniczną spamu i innych podobnych materiałów reklamowych.

3. Inspektor ds. ochrony danych

Wymagany prawem inspektor ochrony danych

Powołaliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych osobowych.

PRETTL Produktions Holding GmbH
Industriepark Sandwiesen
72793 Pfullingen

Telefon: +49 (0) 7121 1453766
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Pliki cookies nie powodują szkód w komputerze i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby naszą ofertę uczynić bardziej przyjazną dla użytkownika, bardziej efektywną i bezpieczniejszą. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową.

Większość używanych przez nas plików cookies to tak zwane "pliki cookies sesji". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu odwiedzin na stronie. Inne pliki cookies pozostają przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby byli Państwo informowani o ustawianiu plików cookie i zezwalać na ich stosowanie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptować pliki cookie w określonych przypadkach lub ogólnie je wyłączać oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona.

Ciasteczka, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, których Państwo sobie życzą (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznego i optymalnego świadczenia swoich usług. O ile inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych) są przechowywane, to są one traktowane oddzielnie w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • Odnośny adres URL
  • Nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp do danych
  • Czas wygenerowania żądania serwera
  • Adres IP
  • Nie następuje łączenie tych danych z innymi źródłami danych.

Dane te są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Administrator strony internetowej ma uzasadniony udział w technicznie prawidłowej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu niezbędna jest archiwizacja plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, wasze dane z formularza zapytania wraz z podanymi przez Państwa danymi kontaktowymi będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Zgodę tę można odwołać w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Zgodność  prawna operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do czasu odwołania pozostaje nienaruszona.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas aż do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa zapytania ofertowego). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności dotyczące okresów przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

Ochrona danych w przypadku składania aplikacji i w procesie aplikacyjnym

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów do celów procedury aplikacyjnej. Proces przetwarzania można również przeprowadzić drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy aplikujący przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład poczta e-mail do osoby odpowiedzialnej lub za pośrednictwem formularza internetowego zamieszczonego na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawiera umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane są przechowywane w celu realizacji umowy o pracę z zachowaniem przepisów ustawowych. Jeżeli administrator danych nie zawarł umowy o pracę z kandydatem, dokumentacja aplikacyjna zostaje automatycznie usunięta dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, chyba że usunięcie jest sprzeczne z jakimikolwiek innymi uzasadnionymi interesami administratora danych. Inne uzasadnione interesy w tym rozumieniu obejmują na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG).

5. narzędzia do celów analizy i reklama

Oprogramowanie do analizy i dostępu Matomo ( poprzednio Piwik)

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej typu open source - Matomo. Matomo używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. W tym celu informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zapisywane na naszym serwerze. Adres IP pozostaje zanonimizowany przed przechowywaniem.

Pliki cookies Matomo pozostają na urządzeniu aż je Państwo skasujecie.

Przechowywanie plików cookie Matomo i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklamy.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej nie będą udostępniane osobom trzecim. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej może okazać się niemożliwe.

 Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie i wykorzystywanie danych, mogą Państwo tutaj dezaktywować przechowywanie i wykorzystywanie danych. W tym przypadku plik cookie opt-out będzie zachowany w przeglądarce, aby uniemożliwić programowi Matomo przechowywanie danych dotyczących użytkowania. Jeśli usuniecie Państwo swoje pliki cookie, plik cookie Matomo Opt-Out również zostanie usunięty. Opcja opt-out musi zostać reaktywowana, gdy ponownie odwiedzicie Państwo naszą stronę internetową.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube z ulepszoną ochroną danych

Nasza strona korzysta z wtyczek z serwisu YouTube. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Używamy YouTube w zaawansowanym trybie prywatności. Według YouTube, tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę stronę internetową przed obejrzeniem filmu. Jednak przekazywanie danych partnerom YouTube nie jest przymusowo wyłączone przez rozszerzony tryb ochrony danych. YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick niezależnie od tego, czy oglądają Państwo materiał wideo, czy też nie.

 Gdy tylko odtworzycie Państwo film YouTube na naszej stronie internetowej, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Poinformuje to Serwer YouTube, które z naszych stron odwiedziliście. Jeśli zalogowaliście się na swoje konto w serwisie YouTube, pozwolicie, aby YouTube bezpośrednio kojarzył Wasze zachowania związane z przeglądaniem z profilem użytkownika. Możecie temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto, po uruchomieniu filmu wideo, YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu. YouTube może używać tych plików cookie w celu uzyskania informacji o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane, między innymi, do zbierania statystyk wideo, poprawy funkcjonalności i zapobiegania nadużyciom. Pliki cookie pozostają na urządzeniu do czasu ich usunięcia.

 W odpowiednich przypadkach, po uruchomieniu filmu w serwisie YouTube, mogą zostać uruchomione dalsze procesy dotyczące przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Serwis YouTube wykorzystujemy w celu atrakcyjnego zaprezentowania naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony powód w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ustawy o Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.

Dodatkowe informacje na temat prywatności w serwisie YouTube można znaleźć w tamtejszym oświadczeniu o ochronie  prywatności na stronie: https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

Czcionki Web Google

Ta strona wykorzystuje tzw. Web Fonts oferowane przez Google dla ujednolicenia sposobu prezentacji czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

W tym celu przeglądarka, z której Państwo korzystają, musi nawiązać połączenie z serwerami Google. Tą drogą Google uzyskuje wiedzę, że nasza strona internetowa została udostępniona za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z czcionek Google Web Fonts służy jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony powód w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych Web Fonts, komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem:

https://developers.google.com/fonts/faq i w oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Google https://www.google.com/policies/privacy/.

 Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapy Google Maps za pośrednictwem interfejsu aplikacji API. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Operator tej strony internetowej nie ma wpływu na transfer danych.

Korzystanie z Google Maps leży w trosce atrakcyjnego zaprezentowania naszych ofert internetowych i łatwości wyszukiwania miejsc wskazanych przez nas na stronie www. Stanowi to uzasadnioną korzyść w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w przepisach Google dotyczących ochrony prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 Mechanizm Google reCAPTCHA

Używamy na naszych stronach internetowych usługi "Google reCAPTCHA" (zwanej też dalej "reCAPTCHA") Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez osobę lub przez automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę internetową na podstawie różnych parametrów. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający odwiedzi stronę internetową. Do przeprowadzania analiz reCAPTCHA przetwarza różne informacje (np. adres IP, długość pozostania odwiedzającego na stronie jak też uwzględnia wszystkie ruchy myszki). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Użytkowników strony internetowej nie są powiadomieni o fakcie przeprowadzenia analizy.

Przetwarzanie danych jest prowadzone na mocy art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Operator strony internetowej ma uzasadniony cel, aby chronić swoje oferty internetowe przed nadużyciami w zakresie zautomatyzowanego śledzenia oraz przed spamem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google, prosimy zapoznać się z poniższymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ oraz https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

AddThis

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek usługi AddThis, dostarczanej przez AddThis, LLC, 1595 Spring Hill Rd, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA („AddThis“). AddThis zapewnia narzędzia do tworzenia i projektowania stron internetowych (www.addthis.com), które ułatwiają odwiedzającym strony internetowe dzielenie się bieżącą stroną z innymi użytkownikami Internetu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sieci społecznościowych. Wtyczki można rozpoznać po przyciskach "Tweet", "E-Mail", "LinkedIn" i "g+1" zintegrowanych w częściach naszej strony internetowej. AddThis zapewnia również narzędzia dla operatorów stron internetowych, które pomagają im analizować i usprawniać korzystanie z własnej strony internetowej lub umożliwiają bezpośrednią dostępność  użytkowników. AddThis również używa plików cookie i sygnałów nawigacyjnych (mała grafika, "Web -beacon- nawigacja strony", które umożliwiają zapis pliku dziennika i analizę pliku dziennika). Jeśli korzystacie Państwo z wtyczki AddThis, przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami AddThis oraz, jeśli ma to zastosowanie, z wybraną siecią społecznościową. Wygenerowane dane (np. czas użytkowania lub język przeglądarki) zostaną przeniesione do AddThis i tam przetworzone. Gdy użytkownik przesyła treści z naszej strony do sieci społecznościowych, może zostać utworzone łącze pomiędzy odwiedzeniem strony a profilem użytkownika w tej sieci społecznościowej. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych i prywatności przez AddThis można znaleźć pod adresem http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne do działania witryny i są usuwane natychmiast po wizycie użytkownika.

Aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny, wykorzystujemy również dane gromadzone przez Matomo. Aby móc korzystać z tych danych, potrzebujemy Twojej zgody.

Czy zgadzasz się na integrację tej usługi i ustawienie odpowiednich plików cookie?